Terug
Gepubliceerd op 31/01/2023

Besluitenlijst  Gemeenteraad

ma 30/01/2023 - 20:00 Sporthal
 • Openbaar

  • Secretariaat

   • Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 27 december 2022

    Definitieve agenda
   • Jaarlijkse rapportering: klachten 2022.

    Definitieve agenda
   • Goedkeuring jaarrekening 2021 gemeente door de Gouverneur. Kennisname.

    Definitieve agenda
   • Personeel. Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram, reglementen personeelsaangelegenheden en dadingen met personeelsleden aan het college. Verslag college (maart 2020 - december 2022).

    Definitieve agenda
  • Grondgebied

   • Trage Wegen. Definitieve vaststelling van de rooilijn in het kader van verplaatsing van voetweg 34 ter hoogte van de Bieststraat. Goedkeuring.

    Definitieve agenda
   • Trage Wegen. Voorlopige vaststelling van de rooilijn in het kader van op te heffen en nieuwe ligging van buurtwegen 6 (dl), 19(dl), 20(dl), 77(dl) en 80bis ter hoogte van Rozenhoek/Berendries/Kasteeldreef te 9660 BRAKEL. Goedkeuring.

    Definitieve agenda
  • Evenementen en communicatie

   • Concessievoorwaarden met het oog op het verlenen van een domeinconcessie.

    Definitieve agenda
  • Zwembad

   • Zwembad. Reglement interne orde en gebruikersovereenkomsten nieuw zwembad. goedkeuring

    Definitieve agenda
   • Zwembad. Intergemeentelijke samenwerking. Definitief voorstel met gemeente Lierde.

    Definitieve agenda
  • Mobiliteit

   • Algemeen aanvullend verkeersreglement.

    Definitieve agenda
  • Financiële Dienst

   • Algemeen retributiereglement.

    Definitieve agenda
  • Gebouwen en Patrimonium

   • Gebouwen. Jeugdinfrastructuur en speelplein te Elst. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

    Definitieve agenda