Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van Gemeente en OCMW Brakel

Op deze website kan U de openbare agenda en de openbare beslissingen van het lokaal bestuur terugvinden.

Agenda: voorafgaand aan de vergadering wordt de openbare agenda bekend gemaakt.

Verslag: na de vergadering wordt het verslag bekend gemaakt.

Informatie van de onderstaande bestuursorganen wordt gepubliceerd:

  • de Gemeenteraad (GR)
  • de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW)

Het raadplegen van de informatie is mogelijk via de kalender.