Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van Gemeente en OCMW Brakel

Op deze website kan U de agenda's, besluitenlijsten en notulen van de bestuursorganen van gemeente en ocmw Brakel terugvinden.

Agenda: voorafgaand aan de vergadering wordt de openbare agenda bekend gemaakt.

Besluitenlijst: na de vergadering wordt de besluitenlijst bekend gemaakt.

Notulen: na de vergadering van de gemeente- en/of raad voor maatschappelijk welzijn worden de notulen bekend gemaakt.

Informatie van de onderstaande bestuursorganen wordt gepubliceerd:

  • de Gemeenteraad (GR): agenda - besluitenlijst - notulen
  • de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW): agenda - besluitenlijst - notulen
  • College van burgemeester en schepenen: besluitenlijst
  • Vast Bureau: besluitenlijst
  • Burgemeester: besluitenlijst

Het raadplegen van de informatie is mogelijk via de kalender.