Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 20/03/2023 - 16:30

Mobiliteit. Tijdelijk verkeersreglement nav kermis juli 2023 deelgemeente Nederbrakel.

Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
regelgeving en bevoegdheid

De Nieuwe Gemeentewet;

Het Decreet Lokaal Bestuur;

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

feiten, context en argumentatie

De inrichting van kermis juli 2023 in deelgemeente Nederbrakel;

Om redenen van openbare veiligheid dienen politiemaatregelen te worden genomen;

Publieke stemming
Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Bianca De Staercke, Jurgen De Mets
Voorstanders: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1 : Naar aanleiding van de julikermis 2022 in de deelgemeente Nederbrakel, zullen volgende politiemaatregelen van kracht zijn:

* Kermis vanaf 28 juni 2023 om 14u tot 6 juli 2023 om 8 uur

- Verboden doorgang verkeer en parkeren op het Marktplein, deel parking Tirse (1ste helft gezien uit de richting Theo Brakelstraat) en Serpentestraat tussen Marktplein en Brugstraat;

Alleen de foornijveraars met een geldige vergunning van het college van burgemeester en schepenen zullen op het Marktplein en de parking Tirse toegelaten worden.

- Plaatselijk verkeer :

In de Theo Brakelstraat vanaf de Serpentestraat tot de parking Tirse;
In de toegangsweg tussen de Driehoekstraat en de parking Tirse;
Parking Tirse

* Avondmarkt op 1 juli 2023 van 16u tot 21u

 - Verboden doorgang en parkeren tussen 14u en  22u in de Hoogstraat en Neerstraat tussen Hoogstraat en Gauwstraat, Vierschaar tussen Neerstraat en parking Vierschaar.
Alleen de marktkramers die deelnemen aan de avondmarkt zullen toegelaten worden.
Het eenrichtingsverkeer in de uitweg Vierschaar thv Gauwstraat wordt tijdelijk opgeheven. Het verkeer komende van de Vierschaar heeft voorrang (borden B19 en B21). Verboden parkeren over een afstand van 15m rechts vanaf Gauwstraat richting Vierschaar.

* Wekelijkse zondagsmarkt op 2 juli 2023 van 7u tot 14u

- Verboden parkeren op nieuwe gedeelte parking Tirse

* Ruiterommegang op 2 juli 2023 van 14u tot 18u30

- Verboden parkeren in de Wielendaalstraat, Lindeplein, Kerkhofstraat, Kunnenbergstraat, Valkenstraat, Neerhofstraat, Zwalmbeekweg, Molenhoekstraat, Watermolenstraat, Neerstraat en Hoogstraat. 

- Verboden doorgang voor alle verkeer naargelang de positie van de ommegang in de Wielendaalstraat, Lindeplein, Kerkhofstraat, Kunnenbergstraat, Valkenstraat, Neerhofstraat, Zwalmbeekweg, Molenhoekstraat, Watermolenstraat, Neerstraat en Hoogstraat.
Het eenrichtingsverkeer in de uitweg Vierschaar thv Gauwstraat wordt tijdelijk opgeheven. Het verkeer komende van de Vierschaar heeft voorrang (borden B19 en B21). Verboden parkeren over een afstand van 15m rechts vanaf Gauwstraat richting Vierschaar.

* Jaarmarkt op 5 juli 2023 van 5u tot 14u

Verboden doorgang en parkeren tussen 5u en 14u in de Hoogstraat en Neerstraat tussen Hoogstraat en Gauwstraat, Vierschaar tussen Neerstraat en parking Vierschaar.
Alleen de marktkramers die deelnemen aan de jaarmarkt zullen toegelaten worden;
Het eenrichtingsverkeer in de uitweg Vierschaar thv Gauwstraat wordt tijdelijk opgeheven. Het verkeer komende van de Vierschaar heeft voorrang (borden B19 en B21). Verboden parkeren over een afstand van 15m rechts vanaf Gauwstraat richting Vierschaar.

* Kermiskoers op 5 juli 2023 van 11u tot 18u

- verboden parkeren en stilstaan: Neerstraat, Hoogstraat, Wielendaalstraat, Kerkhofstraat, Kunnenbergstraat, Valkenstraat tussen Kunnenbergstraat en Twaalfbunderstraat, Valkenbergstraat tussen Valkenstraat en Twaalfbunderstraat, Twaalfbunderstraat tussen Valkenbergstraat en Dompels, Dompels, Taalman, Terwalle, Lepelstraat met uitzondering van de parkeerstroken buiten de rijbaan, tussen Sint-Apolloniastraat en Groenstraat, en Meierij

- eenrichtingsverkeer:
- Wielendaalstraat vanaf Theo Brakelstraat tot aan en in de richting van het Lindeplein;
- In de richting van de wedstrijd in: Kerkhofstraat; Kunnenbergstraat; Valkenstraat; Valkenbergstraat; Twaalfbunderstraat; Dompels; Taalman; Terwalle; Sint-Apolloniastraat; Lepelstraat vanaf Sint-Apolloniastraat; G. Gezellestraat en Meierij

Art. 2 : Op de in artikel 1 aangeduide wegen zullen de gepaste signalisatietekens aangebracht en eventueel politieposten worden geplaatst om de getroffen maatregelen aan de weggebruikers kenbaar te maken.

Art. 3 : Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 van het gemeentedecreet.

Art. 4 : Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij KB. dd. 16.03.1968 met latere wijzigingen en aanvullingen.

Art. 5 : Afschriften van deze bepalingen zullen ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Zonechef van de politiezone Brakel.