Terug
Gepubliceerd op 28/02/2023

Besluit  Gemeenteraad

ma 27/02/2023 - 20:00

Algemeen aanvullend verkeersreglement.

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Nancy De Geeter, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Alexander De Croo, Raadslid

Het opmaken van een (één) aanvullend verkeersreglement voor de gemeente Brakel.

Regelgeving en bevoegdheid

De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119.

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 42, 2°

Decreet 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, §1, lid 2 en artikel 5, §1, lid 23.

Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende  algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit waarbij van 11 oktober 1976 waarbij de de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Feiten, context en argumentatie

Teneinde een maximale transparantie te bereiken, werd een ontwerp van algemeen aanvullend verkeersreglement opgesteld. 

Dit herneemt de bepalingen van bestaande aanvullende verkeersreglementen en brengt deze onder in één tekst.

Daarnaast zijn nieuwe bepalingen onder de titel "Buurtwegen" opgenomen.

Het college stelt voor het ontwerp van reglement goed te keuren.

Besluit

TITEL 1 - PARKEREN

Hoofdstuk 1 - Parkeren gemeentewegen

Artikel 1: Gemeentewegen

§1 . BEURTELINGS PARKEREN : halfmaandelijks

1° Twaalfbunderstraat vanaf de Valkenbergstraat tot huisnr 76;
2° Sint-Martensstraat : gezien vanuit de richting kerk naar Vloesberg:

a) rechts, vanaf huisnr 16 tot aan huisnr 36 en vanaf huisnr 40 tot aan huisnr 54;
b) links, vanaf de aansluiting met de Zure Veldwegel tot aan de eigendom van huisnr 31 en vanaf huisnr 37 tot 15m vòòr de bushalte;

3° Dr. De Drijverestraat
4° Tenbossestraat
5° Spoorwegstraat vanaf huisnummer 41 tot huisnummer 65

§2 VERBODEN PARKEREN : Voor elke voertuig

1° Opbrakelsestraat langs beide zijden over een afstand van 65m vanaf woning nr 1 richting deelgemeente Opbrakel langs beide zijden;
2° Meerbeekstraat ter hoogte van huisnrs 30 tot 44, en 41;
3° Tamelbroekstraat vanaf de Nestor De Beckstraat over een afstand van 15m;

4° Groenstraat vanaf en langsheen huisnr 20 tot aan huisnr 30;
5° Nestor De Beckstraat tussen Lessensestraat en Tamelbroekstraat langs beide zijden;
6° Lessensestraat over een afstand van 40m vanaf de Nestor De Beckstraat langs beide zijden;
7° Sint-Martensstraat

a) tussen huisnr 36 en 40 langsheen beide zijden van de weg;
b) vanaf huisnr 7 tot huisnr 9 links in de richting Vloesberg

8° Stationsstraat:

a) tussen huisnrs 71 en 81 op werkdagen tussen 8u en 17u30;
b) vanaf de Hoogstraat langs de onpare huisnrs over een afstand van 16

9° Hollebeekstraat langs de huisnrs 1 en 3;
10° Serpentestraat vanaf kruispunt Wielendaalstraat langs zijkant huisnr Wielendaalstraat 30 over een afstand van 15m
11° Sint-Sebastiaanplein ter hoogte van huisnr 4
12° Teirlinckstraat tussen huisnr 11 en 17
13° Suttermeers op het einde langsheen het voetpad loodrecht op de straat
14° Tenbossestraat : thv huisnrs 19 en 21, en 7 m vanaf huisnr 19 richting Dr. De Dryverestraat
15° Kulkadetstraat op het verharde stuk openbaar domein buiten de rijbaan naast huisnr 6
16° Hul over een afstand van 80m. vanaf de Rovorst langs beide zijden;
17° Kraaiestee ter hoogte van huisnummer 10 over een afstand van 30;
18° Nieuwstraat langsheen huisnrs 67 en 69;
19° Sint-Franciscusstraat rechts vanaf de Holenbroek tot aan en in de richting van de Opbrakelsestraat;
20° Industrielaan, gezien vanaf Geraardsbergsestraat :

a) links vanaf huisnummer 1 tot voorbij huisnummer 25 (pijpekop)
    links vanaf huisnummer 54 tot huisnummer 58
    links vanaf huisnummer 42 tot huisnummer 48 (pijpekop)

b) rechts vanaf Geraardsbergsestraat vanaf huisnummer 4 tot huisnummer 8
    1e zijweg over de volledige rechterzijde
rechts na 1e zijweg over een lengte van 25m    

21° Baneike:  thv huisnr 29 over een lengte van 17 meter;
22° Parking Tirse: Er wordt elke zondag van 7u tot 14u verboden parkeren en doorgang ingevoerd op de derde rij van parking Tirse. De maatregel wordt aangeduid met het bord E3 met onderbord “zondag van 7u tot 14u”

§3 STILSTAAN EN PARKEREN VERBODEN

1° Everbeekplaats: tussen de achterzijde van de kerk en het vakantiehuis over een afstand van 25 meter langsheen beide zijden van de weg, alsmede rechts in de rijrichting van de kerk vanaf de Lessensestraat tot een 10-tal meter voorbij het daar aangelegd zebrapad.

§4  VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN

1° Andersvaliden

a) Deelgemeente Nederbrakel

1) Markplein : parkeerplaatsen ter hoogte van woningen nr 2, 10 (parkeerplaats het dichts bij de bibliotheek), 12;
2) parking Tirse : gezien vanuit de richting van het Marktplein
* de laatste twee parkeerplaatsen van de parkeerstroken gelegen langs de service flats,
* de eerste twee parkeerplaatsen op de derde rij van de parking,;
3) Vierschaar :
* de eerste twee parkeerplaatsen vanaf kruispunt met de Neerstraat,
* de eerste twee parkeerplaatsen van de vierde rij op de parking,
* de tweede parkeerplaats linkerzijde gezien vanaf ingang gebouw nummer 21,
* 2 parkeerplaatsen rechts achteraan gezien vanaf ingang gebouw nummer 21,
* 2 parkeerplaatsen op de buiten de rijweg gelegen parking aansluitend op het gebouw nummer 25
4) Neerstraat : eerste parkeerplaats links vanaf uitrit Marktplein richting Brusselsestraat
5) Stationsplein : eerste twee parkeerplaatsen op de 3de parkeerzone
6) Dam : 1ste parkeerplaats rechts gezien vanaf Meerbeekstraat;
7) parking sporthal : eerste twee parkeerplaatsen links naast ingang sporthal
8) Hoogstraat : parkeerplaats ter hoogte van woning nr 3
9) Meerbeekstraat : parkeerplaats rechtover woning nr 52
10) Kerkhofstraat : parkeerplaats ter hoogte van woning nr 51
11) Serpentestraat: parkeerplaats ter hoogte van woning nr 14
12) Warande: parkeerplaats ter hoogte van woning nr 21
13) verbindingsweg Tirse: parkeerplaats t.h.v. kinderdagverblijf Zwalmnestje
14) Watermolenstraat: laatste parkeerplaats t.h.v. huisnummer 24

b) Deelgemeente Parike

1) Hollebeekstraat : eerste twee parkeerplaatsen rechts vanaf Steenweg;

c) Deelgemeente Opbrakel

1) Sint-Martensstraat :
* laatste parkeerplaats op de parkeerstrook gelegen rechts vanaf de Ronsesestraat
* parkeerplaats links van de ingang van de kerk;

d) Deelgemeente Zegelsem

1) Sint-Ursmarsstraat : parkeerplaats rechts ingang kerk
2) Teirlinckstraat : parkeerplaats rechts en rechtover Buurthuis

e) Deelgemeente Elst

1) Sint-Apolloniaplein : eerste twee parkeerplaatsen rechts ingang kerk

f) Deelgemeente Everbeek

1) Everbeekplaats:

* eerste twee parkeerplaatsen links ingang kerk,
* laatste parkeerplaats van de parkeerstrook onmiddellijk rechts ingang kerk
2) Muiterijstraat :
* eerste links ingang kerk,
* eerste parkeerplaats van laatste rij links ingang kerk

g) Deelgemeente Michelbeke :

1) Sint-Sebastiaanplein : eerste parkeerplaats naast de kerk,
2) Guido Gezellestraat : parkeerplaats naast bushalte,
3) Riedeplein : eerste twee parkeerplaatsen links vanaf Groenstraat

2° Bussen 

a)Groenstraat over een afstand van 20m vanaf ingang en langs Stella Matutina tijdens de schooldagen:

1) van 7u30 tot 9u van maandag tot vrijdag;
2) van 16u tot 17 van maandag tot vrijdag uitgezonderd op woensdag
3) van 11u45 tot 12u30 op woensdag

3° Cerenomiewagens

a) Everbeekplaats voor de ingang van de kerk over een afstand van 15m;
b) Muiterij voor de ingang van de kerk over een afstand van 15m
c) Marktplein thv van de deur links van de kerk

4° Alle voertuigen

a) Industrielaan gezien uit de richting van de Geraardsbergsestraat:

1) rechts vanaf 30m voorbij de eerste zijweg rechts tot 15m voor de bocht naar rechts
2) buiten de rijbaan gelegen gedeelte rechtover ingang gebouw nr 28

5°  Personenwagens, auto’s dubbel gebruik en minibussen :

a) Parking Tirse
b) Everbeekplaats;
b) Dam met inbegrip van parking
b) Muiterij op de parking thv gemeentelijke kleuterschool
b) Sint-Sebastiaanplein
f) parking sporthal
f) Vierschaar
h) Sint-Pieterswijk
i) Peperendaalwijk
j) Hovendaal
k) Ruiterij
l) Nederstenkouter + Veldstraat
m) Geraardsbergsestraat tussen Rondplein en Industrielaan langs de pare huisnummers
n) Brusselsestraat thv woning nr 38
o) Neerstraat langs beide zijden van huisnummer 3 tot en met huisnummer 13
p) Serpentestraat, tussen Brugstraat en Theo Brakelstraat
q) Edg. Tinelstraat
r) Noordhoek
s) uitgezonderd op woensdag tussen 5u en 14u,
a. Marktplein
b. Serpentestraat tussen Marktplein en Brugstraat
c. Hoogstraat
t) H. De Coenestraat
u) Suttermeers

6° Elektrische voertuigen : Oplaadplaatsen

a) 2 parkeerplaatsen op de parking Vierschaar
b) 2 parkeerplaatsen op de parking Tirse
c) 2 parkeerplaatsen op de parking gemeentelijke sporthal 

7° Deelauto's:

a) 2 parkeerplaatsen op de parking Stationsplein

 8° Mobilhomes:

a) 3 parkeerplaatsen op de parking Dam (beperkte parkeerduur van 24u)

§5 BEPERKTE PARKEERTIJD max 30 min

1° Buiten blauwe zone

a) Brusselsestraat thv woning nr 38

2° Binnen blauwe zone

a) Hoogstraat, met uitzondering van de parkeerplaats voor andersvaliden
b) Neerstraat van huisnr 5 tot 13 en van 24 tot 34, met uitzondering van de parkeerplaats voor andersvaliden

§6  ZONALE REGELING

1° Blauwe zone

a) Neerstraat
b) Stationsstraat;
b) Wielendaalstraat;
d) Serpentestraat;
e) Brugstraat;
f) Markplein;
g) Tirse langs beide zijden van de rijweg gelegen tussen gebouw bibliotheek en T.Brakelstraat;
h) Kasteelstraat vanaf kruispunt Stationsstraat-Hoogstraat-Wielendaalstraat tot en met woning nummer 26;
i)  Vierschaar vanaf Neerstraat tot parking;
j) Beekstraat: op de parking gelegen langsheen het handelspand ter hoogte van het kruispunt Beekstraat-Brusselsestraat
k) Lindeplein: parkeerstrook op het Lindeplein 

§7 PARKEREN OP HET VOETPAD

1° Wijnstraat gedeeltelijk langs de kant van de pare huisnummers

§8 De in deze titel getroffen maatregelen worden als volgt gesignaleerd met

§1. : verkeersborden E5 en E7 met de pijlen Type X a, b en d;
§2.1 tot §2.7, §2.8b tot §2.14 : gele onderbroken lijn
§2.15 : verkeersbord E1
§2.7a, §2.16, §2.17, §2.18, §2.19, §2.20, §2.21 : verkeersbord E1 met onderborden Xa en Xb
§3: borden E3
§4.1 : borden E9A met onderbord Type VIId (symbool voor andersvaliden)
§4.2 : verkeersborden E9d met onderborden aanduiding uren + Xa en Xb
§4.3 : het verkeersbord E9a (waar nodig met pijlen Xa en Xb) met onderbord type IV “uitgezonderd cerenomiewagens”
§4.4 : verkeersbord E9 met onderborden Xa en Xb
§4.5.a tot 4.5.q : verkeersbord E9b
§4.5.r : verkeersbord E9b met onderbord "uitgezonderd op woensdag van 5u en 14"
§4.6 : verkeersbord E9a met pictogram of onderbord “elektrische voertuigen” + onderbord VIIb
§4.7: verkeersbord E9a met pictogram of onderbord "deelwagen"
§5 : onderbord max 30 min
§6.1 : de verkeersboren begin en einde blauwe zon met afbeelding E9a en parkeerschijf
§7 : de verkeersborden E9f
§8 : de verkeersborden E9h met pictogram en met onderbord type VIIc 'max 24u'


Hoofdstuk 2 - Parkeren gewestwegen

Artikel 2: In de Geraardsebergstraat wordt links gezien richting Rondplein, vanaf de Industrielaan over een afstand van 25m enkel parkeren toegelaten voor personenauto's, auto's dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen.

De maatregelen wordt gesignaleerd met het verkeersborden E9a + onderborden Xa en Xb

TITEL 2 - VERBODSBORDEN

Hoofdstuk 1 - Eenrichtingsverkeer

Artikel 3:

§1 Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met uitzondering van het verkeer van fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs (welke in beide richtingen mogen) in volgende straten:

1° In de Warande vanaf het kruispunt met de Eikkouterweg tot aan en in de richting van de Kruisstraat

2° Tirse vanaf het Marktplein en in de richting van de parking Tirse

3° In de Serpentestraat vanaf de Theo Brakelstraat tot aan en in de richting van het Marktplein

4° In de Wielendaalstraat vanaf het kruispunt met de Kasteelstraat tot aan en in de richting van Tirse

5° In de Stationsstraat vanaf het kruispunt met het Stationsplein in de richting van de Kasteelstraat

6° In de Brugstraat vanaf de Serpentestraat en in de richting van de Wielendaalstraat

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C1 en F19 met onderbord M12 “uitgezonderd + symbolen fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs".

§2 Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met uitzondering van het verkeer van fietsers in volgende straten:

1° In de Teirlinckstraat tussen de Oudenaardsestraat en de Sint-Ursmarsstraat

2° In de Gauwstraat vanaf het kruispunt met de Neerstraat in de richting van ringweg N8c

3° In de St-Pieterswijk rond de zwemkom in uurwijzersrichting

4° In de Driestenbroekestraat vanaf huisnummer 8 tot 20 meter voor en in de richting van de Vunkstraat

5° In de Schoolstraat vanaf huisnummer huisnummer 1 tot aan en in de richting van de Kunnenbergstraat

6° In de Vierschaar vanaf huisnummer 23 tot aan en in de richting van de Gauwstraat

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden F19 met onderbord M4 en in tegenovergesteld richting C1 met onderbord M2.

§3 Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met uitzondering van het verkeer van fietsers, van voertuigen van geregelde openbare diensten en van voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen in volgende straten:

1° In de Watermolenstraat vanaf het kruispunt met de Neerstraat tot aan en in de richting van woning Watermolenstraat nr. 13

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden F17 waarin, in het rijvak waar de bussen en de fietsers worden toegelaten in de tegenstelde rijrichting, het symbool van een fiets en het woord "BUS". Ter hoogte van Watermolenstraat nr. 13 wordt een C1 met onderbord "uitgezonderd bus" en onderbord M2 (uitgezonderd fietsers) geplaatst. Aan de overzijde van woning Watermolenstraat nr. 13 wordt in de richting van de Beekstraat het bord A39 geplaatst. 

§4 Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in volgende straten:

1° Op het kruispunt Hollebeekstraat / Matrouwstraat is het verboden links van de verkeersgeleider te rijden

2° Op de parking Tirse in tegenwijzerszin komende vanuit de Theo Brakelstraat.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C1 en D1d.

3° Everbeekplaats in de richting van de Cordenuitstraat

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C1 en F19.

Hoofdstuk 2 - Verboden doorgang

Artikel 4

§1 Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder

1° buurtweg n°33, Meersweg, vanaf de aansluiting met de weg n°11, Pullem, tot aan de afslag naar de enige woning in de Meersweg

2° buurtweg n°28 te Everbeek, vanaf achter de woning n°7 in de Hayestraat richting Vloesberg tot aan de aansluiting met de voetweg n°37

3° buurtweg n°37 te Everbeek, vanaf de aansluiting met buurtweg n° 172 en de grens met Vloesberg

4° buurtweg n°172 te Everbeek, vanaf de Kroonstraat tot aan de Hayestraat

5° buurtweg n°36 te Everbeek, tussen woning 11 Donkerstraat en Bergstraat

6° voetweg n°85 vanaf de Pieter Hoelmanstraat tot aan de Meersweg

Deze maatregel zal gesingaleerd worden met volgende verkeersborden C3

§2 Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd plaatselijk verkeer in volgende straten:

1° Loofweg

2° Galgestraat en het gedeelte van de Faytestraat in het verlengde van de Galgestraat tot het T-kruispunt thv huisnr. 42

3° Kiekenstraat

4° Buurtweg n°5 Brakelbos

5° Burgweg

6° Voetwegel n°27 te Michelbeke tussen Groenstraat en Burgweg

7° Kapittel

8° Hoge Zavel

9° Berendries zijstraat thv huisnummer 32

10° Molenkouterweg

11° Kammeland

12° Mijnwerkerspad over een strook van 25m vanaf de Molenhoekstraat richting Brusselsestraat

13° Matrouwstraat, gedeelte tussen Matrouwstraat n°19 en Steenweg 

14° Edg. Tinelstraat

15° Hovendaal

16° Sint-Pieterswijk

17° Nederstenkouter / Veldstraat

18° Peperendaalwijk

19° Ruiterij

20° H. De Coenestraat

21° Suttermeers

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C3 aangevuld met onderbord met de vermelding "Uitgezonderd plaatselijk verkeer".

§3 Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd fietsers in volgende straten:

1° Torenpad

2° H. De Coenestraat tussen Driehoekstraat en uiteinde H. Decoenestraat

3° Sadonespad tussen Ronsesestraat en Sint-Martensstraat

4° Vanaf het Stationsplein richting N8c

5° Vanaf de N8c richting Tenbossestraat

6° Voetweg n° 81 (tussen Toepweg en Toepkapelstraat)

7° Voetweg n° 82 (tussen Toepweg en Kruisstraat)

8° Voetweg n° 84 (deel Toepweg)

9° Voetweg n° 86 (Zavelpad - tussen Kruisstraat, Warande en Tenbossestraat)

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C3 aangevuld met onderbord M2 (uitgezonderd fietsers).

§4 Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd plaatselijk verkeer, fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs in volgende straten:

1° Kouterstraat

2° Oorloge

3° Kuiterlos

4° Koestraat

5° Abeelpad

6° Parkweg

7° Baneike

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C3 met onderbord met de vermelding "Uitgezonderd plaatselijk verkeer" + onderbord M12

§5 Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd fietsers en ruiters in volgende straten:

1° Mijnwerkerspad tussen Boembeke en Livierenstraat

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersbroden C3 met onderbord M2 en onderbord uitgezonderd ruiters

§6 Verboden toegang voor ruiters in volgende straten:

1° Voetweg nr 71 deel tussen Livierenstraat en Tenbergen

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C13.

§7 Verboden toegang met uitzondering van landbouwvoertuigen in volgende straten:

1° ruilverkavelingsweg tussen de Steenstraat en tot op 40m voor de aansluiting met de Twaalfunderstraat

2° buurtweg n°60 te Everbeek, tussen buurtweg n°36 en Plankkouter

3° buurtweg n°15 te Zegelsem, tussen buurtweg n°16 en Kleine Gastenhoek

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C3 met onderbord type IV “uitgezonderd landbouwersgebruik” alsook een voorsignalisatie C3 met onderbord type IV “uitgezonderd landbouwersgebruik en onderbord type Ia “350m” en “40m” voor de ruilverkavelingsweg.

§8 Verboden toegang voor motorvoertuigen met uitzondering van voertuigen van begrafenisondernemers en gemeentediensten. Andere voertuigen mits toelating gemeentelijke overheid:

1° Kerkhoven gemeente Brakel 

2° Voor de begraafplaatsen van Nederbrakel en Opbrakel uitzondering voor personenauto's op woensdag van 13.00 uur tot 16.00 uur

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden C3 aangebracht met onderbord: ”Behalve voertuigen begrafenisondernemers en gemeentediensten. Andere voertuigen mits toelating gemeentelijke overheid”.

Voor de begraafplaatsen van Nederbrakel en Opbrakel wordt op het onderbord bijkomend vermeld "personenauto's op woensdag 13.00u tot 16.00u.

§9 Verboden toegang voor motorvoertuigen met uitzondering van voertuigen van "De Lijn":

1° Stationsplein op de in- en afritten van en op het terrein van het busstation van "De Lijn"

Hoofdstuk 3 - Verboden rechts inslaan 

§1 Verboden rechts inslaan

1° Kleistraat ter hoogte van het kruispunt met de Kleibergstraat

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met het verkeersbord C31b

TITEL 3 - TONNAGEBEPERKING

Artikel 5:

§1 Er wordt een tonnagebeperking ingevoerd uitgezonderd laden en lossen, en bussen, voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is:

1° 3,5 ton:

a) Berendries

b) Groenstraat

c) Pontweg

d) Strichtstraat

e) Wijnstraat

f) Zonale geldigheid 3,5 ton: Wielendaalstraat, Tirse, Serpentestraat, Brugstraat, Marktplein, Kasteelstraat, Hoogstraat, Neerstraat, Spoorwegstraat, St-Pieterswijk, Stationsstraat, Stationsplein, Gauwstraat, Brusselsestraat deel tussen Beekstraat en Neerstraat, en Watermolenstraat, deel tussen Beekstraat en Neerstraat

2° 7,5 ton:

a) Lessensestraat

b) Klaaie

c) Priem

d) Brouwierstraat

e) Molenstraat

f) Kloosterstraat

g) Gelategemstraat

§2 De in deze titel getroffen maatregelen worden gesignaleerd met de verkeersborden : - C21 (3,5 ton of 7,5 ton) met onderbord uitgezonderd laden en lossen, en bussen - zonale geldigheid type C21 (3,5 ton), met opschrift uitgezonderd laden en lossen, en bussen.

TITEL 4 - SNELHEIDSBEPERKINGEN

Artikel 6:

§1 Op volgende gemeentewegen wordt in beide rijrichtingen een snelheidsbeperking van 50km/u ingevoerd:

1° bebouwde kommen

2° Kleistraat en Riebeke

3° Berendries

4° Hauwstraat

5° Gelategemstraat

6° Brakelbosstraat

7° Leinstraat, vanaf het kruispunt met de Sint-Liebertusdreef tot aan de aansluiting met Tenbergen

8° Priemstraat, vanaf 200m voor de aansluiting met de Plankkouter tot aan bebouwde kom van Everbeek-Boven

9° Nieuwstraat, vanaf 200 m vóór het rustoord "De Vlaamse Ardennen" tot aan de aansluiting met Taalman

10° In de Valkenstraat vanaf 100 meter vóór de aansluiting met de Schoolstraat tot aan de aansluiting met de Lozelandstraat

11° Schoolstraat 

§2 Op volgende gewestwegen wordt een snelheidsbeperking van 50km/u ingevoerd:

1° bebouwde kommen

2° Langsheen de N8 vak Kleibergstraat, in beide richtingen, vanaf het einde van de bebouwde kom, klmpunt 43.500 tot aan de aansluiting met de Gentsestraat, klmpunt 45.150

3° Langsheen de N462b vak Molenberg, Moriaanstraat, wordt in beide richtingen, vanaf klmpunt 1.000 tot aan het kruispunt met de Neerhofstraat, klmpunt 1.296 (begin bebouwde kom), een snelheidsbeperking van 50km/h ingevoerd

4° Er wordt langsheen de N462 in de richting van Brakel, als aanloop, een snelheidsbeperking ingevoerd van 50 km/u vanaf 200m voor het variabel bord “begin 30 of 50km/u”, zijnde aan klmpunt 22.900

5° Er wordt langsheen de N462b in de richting van Zottegem, als aanloop, een snelheidsbeperking ingevoerd van 50km/u vanaf 200m voor het variabel bord “begin 30 of 50km/u”, zijnde aan klmpunt 0.390

6° Er wordt in de rijrichting Brakel, als aanloop, langsheen de N493, Steenweg een snelheidsbeperking ingevoerd van 50 km/u vanaf 200m voor het begin van het variabel bord Z30 zijnde aan klp 5.280

§3 Volgende zone 30 worden ingevoerd:

1° woonwijken:

a) Sint-Pieterswijk

b) Nederstenkouter en Veldstraat

c) Suttermeers

d) Vierschaar

e) Ruiterij

f) Hovendaal

g) Peperendaalwijk

h) Edgard Tinelstraat

i) Noordhoek

2° Schoolomgevingen / dorpscentrum:

a) omgeving van de vrije kleuterschool in de Schoolstraat : vanaf de aansluiting met de Valkenstraat tot 50m voorbij de school

b) omgeving van de vrije lagere school in de Sint-Franciscusstraat : vanaf woning nr. 2 tot aan woning nr. 10 en in de Holenbroek vanaf de aansluiting met de Sint-Franciscusstraat tot aan woning nr. 5

c) omgeving van de gemeentelijke kleuterschool in de deelgemeente Everbeek waarin een deel van de Muiterij (vanaf woning nr 17 tot woning nr 62) en een deel van de Maandagstraat (vanaf kruispunt Muiterij tot en met woning nr 18)

d) dorpscentrum Nederbrakel : Meerbeekstraat, Vijfdagwandweg, Dam, Wielendaalstraat, Lindeplein, Kerkhofstraat tussen Lindeplein en huisnummer 63, Theo Brakelstraat, Tirse met uitzondering gedeelte Tirse tussen parking en Marktplein, Brusselsestraat tussen Beekstraat en Neerstraat, Serpentestraat tussen Theo Brakelstraat en Brugstraat, Kasteelstraat, Neerstraat, Gauwstraat, Driehoekstraat, Papestraat, Watermolenstraat tussen Brusselsestraat en Beekstraat, Herman De Coenestraat Kouterstraat tussen Meerbeekstraat en huisnummer 17,  Spoorwegstraat, Stationsstraat, Stationsplein 

e) omgeving van de vrije lagere school Lilare en de middelbare school Stella Matutina in de deelgemeente Michelbeke waarin de Groenstraat, Kammeland, Riedeplein, St-Sebastiaansplein, Guido Gezellestraat (bushalte), een deel van de Nieuwstraat (30m vanaf kruispunt met Meierij) en een deel van de Meierij (bushalte) (65m vanaf kruispunt met Nieuwstraat) 

f) omgeving van de de vrije lagere school Lilare in de deelgemeente Elst ter hoogte van Terwalle waarin een deel van Terwalle (vanaf kruispunt Ommegangstraat tot en met woning nr 22) en deel Ommegangstraat (vanaf kruispunt Terwalle tot woning nr 6), St-Appoloniastraat (bushalte) (vanaf Ommengangstraat tot woning nr 1) en het St-Apolloniaplein (vanaf Sint-Apolloniastraat tot en met woning nr 5) 

g) omgeving van de vrije lagere school in Lilare in de deelgemeente Michelbeke waarin een deel van de Teirlinckstraat en de St-Ursmarsstraat 

h) omgeving van de kleuterschool gelegen langsheen de Schoolstraat, waarin een deel van de Schoolstraat wordt in opgenomen

i) omgeving van de vrije lagere school Lilare in de deelgemeente Zegelsem waarin de Teirlinckstraat vanaf kruispunt Oudenaardesestraat tot woning nr 28 en deel Sint-Ursmarsstraat (vanaf kruipunt Teirlinckstraat tot woning nr 18) 

j) omgeving van het buurthuis Cordenuit: Cordenuitstraat vanaf huisnummer 4 tot aan Everbeekplaats, Lessensestraat vanaf huisnummer 5 tot aan Everbeekplaats, Nestor Debeckstraat vanaf huisnummer 7 tot aan Everbeekplaats, Everbeekplaats, Reepstraat vanaf huisnummer 48 tot aan Everbeekplaats

§4  Variabele zone 30km en 50 km/u

1° rond de gemeenteschool van Parike gelegen langsheen de gewestweg N493, Steenweg, tussen klp 5.480 en klp 5.682 alsook in de gemeenteweg Rameiveld vanaf 50m voor de aansluiting met de Steenweg

2° rond het St-Franciscusinstituut gelegen langsheen de gewestweg N462 en N462b, Kasteeldreef, tijdens de periode van aankomst en vertrek van kinderen door middel van een variabele signalisatie.

Buiten de periode van aankomst en vertrek van kinderen wordt een zone 50km/u afgebakend door dezelfde variabele zonale signalisatie.

Deze signalisatie is als volgt opgesteld:

Voor de rijrichting Zottegem: begin variabel 30 of 50km/u aan N462b klp 0.190 en einde variabel 30 of 50km/u aan N462 klp 23.100

Voor de rijrichting Brakel: begin variabel 30 of 50km/u aan N462 klp 23.100 en einde variabel 30 of 50km/u aan N462b klp 0.190.

§5  De in deze titel getroffen maatregelen worden als volgt gesignaleerd met : - A en B : de borden C43 max.50km/u - C : de borden F4a (begin zone 30) waarbij verkeersbord A23 wordt toegevoegd en F4b (einde zone 30) - D : de variabele borden F4a (begin zone 30) waarbij het verkeersbord A23 wordt gevoegd en de variabele zonale signalisatie F4b (einde zone 30 of 50km/u).

TITEL 5 AFBAKENING BEBOUWDE KOM

Artikel 7 De bebouwde kom in de deelgemeenten van Brakel wordt afgebakend met de borden F1a en F3a en zullen aangebracht worden op de volgende plaatsen:

§1 Parike:

1° Gewestweg N493, vak Steenweg aan kilometerpaal 6.500, even voor de aansluiting met Fayte;
2° Gewestweg N493, vak Steenweg aan kilometerpaal 5.465, even voor de gemeenteschool;
3° Koestraat bij zijn aansluiting met de Steenweg;
4° Fayte bij zijn aansluiting met de Priemstraat;
5° Hollebeekstraat aan woning nr 96 en verlengde Hollebeekstraat aan woning nr 77;
6° Matrouwstraat vanaf de Hollebeekstraat tot even voorbij woning nr 30;
7° Rameiveld 75m voorbij het domein van de gemeenteschool;

§2 Nederbrakel:

1° Gewestweg N8, vak Jaegerstraat, aan kilometerpaal 43.500, even voor de aansluiting met de Meerbeekstraat en Hayershoek;
2° Gewestweg N493, vak Geraardsbergsestraat, aan kilometerpaal 7.900, even voorbij de aansluiting met de Termergelstraat;
3° Gewestweg N462, vak Watermolenstraat en Moriaanstraat, aan kilometerpaal 1.296, even voorbij de aansluiting met de Neerhofstraat;
4° Gewestweg N48, vak Ronsesestraat, aan kilometerpaal 0.682;
5° Gewestweg N8, vak Brusselsestraat, aan kilometerpaal 41.000, even voor de Top-Bronnen;
6° Haeyershoek aan de aansluiting met Riebeke;
7° Leizemooie bij zijn aansluiting met de Jagerstraat;
8° Kruisstraat aan woning nr.121;
9° Stoktstraat even voorbij de aansluiting met de Hoevestraat;
10° Vijverdal even voorbij het voetbalplein;
11° Toepkapelstraat tot 50 meter voorbij de aansluiting met de Kruisstraat;
12° Kouterstraat aan woning n°32;
13° Kerkhofstraat aan woning n°87;
14° Molenhoekstraat aan de aansluiting met de Oude Blekerijstraat;
15° Wijnstraat aan de aansluiting met de gewestweg Geraardsbergsestraat;
16° Driestenbroeke aan de aansluiting met Evensveldstraat;
17° Meerbeekstraat
18° Lindeplein
19° Wielendaalstraat
20° Driehoekstraat
21° Nederstenkouter
22° Veldstraat
23° Papestraat
24° Suttermeers
25° Marktplein
26° Serpentestraat
27° Theo Brakelstraat
28° Brugstraat
29° Dam
30° St-Pieterwijk
31° Spoorwegstraat
32° Vunkweg
33° Roensveldstraat
34° Stationsplein
35° Stationsstraat
36° Industrielaan
37° Katsijnenhoek
38° Tenbossestraat
39° Warande
40° Ekkouterweg
41° Hoevestraat
42° Dr. De Drijverestraat
43° Wijmeersstraat
44° Parkweg
45° Voorpad
46° Stegewerk
47° H. De Coenestraat
48° Vijverweg
49° Hoge Zavel
50° Olifantstraat
51° Kasteelstraat
52° Hoogstraat
53° Neerstraat
54° Beekstraat
55° Gauwstraat
56° Tirseparking
57° Ekeveldstraat
58° Brusselsestraat (gemeenteweg)
59° Abeelpad zijn opgenomen binnen de bebouwde kom;

§3 Elst:

Lepelstraat vanaf de aansluiting met de Genstsestraat tot aan woning n° 67;
2° Sint-Apolloniaplein, Sint-Apolloniastraat, Geutelingenstraat, Bassegem, Muizeveld, Keuzelweg en Noordhoek maken deel uit van de bebouwde kom;
3° Ommegangstraat vanaf de aansluiting met de Gentsestraat;
4° Terwalle tot even voorbij de private weg naar woning n° 13;
5° Molenkouterweg, en Winkelweg bij hun aansluiting met de Lepelstraat;

§4 Michelbeke:

1° Lepelstraat tot aan woning n° 70;
2° Nieuwstraat tot aan de aansluiting met de Boekendries;
3° Meierij tot aan woning n° 68;
4° Heksteelstraat tot aan woning n° 32, even voorbij de tweede toegang naar Hovendaal;
5° Berendries tot aan woning n° 5;
6° Groenstraat, Guido Gezellestraat, het Sint-Sebastiaanplein, Kerkwegel, Burgweg, Kammeland, Riedeplein, Hovendaal en Rozenhoek maken deel uit van de bebouwde kom;

§5 Zegelsem:

1° Sint-Ursmarsstraat vanaf de aansluiting met de Oudenaardsestraat;
2° Teirlinckstraat vanaf de aansluiting met de Oudenaardsestraat tot aan de aansluiting met Leberg;
3° Holweg en Kloosterpad worden afgesloten bij hun aansluiting met de Teirlinckstraat;

§6 Opbrakel:

1° Sint Martenstraat vanaf de aansluiting met de Ronsesestraat tot aan de Sint-Lietbertusdreef;
2° Sint-Franciscustraat tot aan woning n°22;
3° Opbrakelstraat vanaf de aansluiting met de Ronsesestraat;
4° Holenbroek
5° Edgard Tinelstraat
6° Baneike zijn opgenomen in de bebouwde kom;

§7 Everbeek-Beneden:

1° Lessensestraat tot aansluiting met de Mierenhoek;
2° Spinele tot aan woning nr 3;
3° Tamelbroekstraat en Plaatsbeek tot aan de aansluiting met Plankkouter;
4° Reepstraat en Klaaie tot aan woning Klaaie nr 7;
5° Cordenuitstraat tot even voorbij buurthuis Cordenuit;
6° Nestor de Beckstraat, Everbeekplaats, Koreelweg
7° Dries vallen binnen de bebouwde kom;

§8 Everbeek-Boven:

1° Nieuwstraat tot even voorbij de aansluiting met de Oolstraat;
2° Maandagstraat tot aan de aansluiting met Pevenage;
3° Muiterij en Steenberg tot even voorbij de aansluiting met de Koestraat;
4° Bergstraat tot aan woning n°16;
5° Muiterij, Kroonstraat en Hoogbos tot even voorbij de aansluiting met Schudewee;
6° Koestraat vanaf de aansluiting met Steenberg tot aan de aansluiting met de Steenweg;
7° Fayte vanaf de aansluiting met de Steenberg tot aan de aansluiting met de Steenweg;
8° zijweg Fayte naar Galgestraat wordt afgebakend ter hoogte van de aansluiting hoofdweg Fayte;
9° Stechelmansdries, Schudewee, Steneplein, Poerensweg en Oolstraat vallen binnen de bebouwde kom;

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met de borden F1a en F3a;

TITEL 6 WOONERF

Artikel 8

§1 In de Suttermeers wordt op het einde langsheen het voetpad loodrecht op de straat, verboden parkeren ingevoerd.

§2: De in deze titel genomen maatregel zal aangeduid worden met een onderbroken gele lijn.

TITEL 7 DORPSKERN NEDERBRAKEL

Artikel 9, §1 Er wordt een zone erf ingevoerd waartoe volgende straten behoren

1° Hoogstraat

2° Neerstraat tussen Hoogstraat en woning nr 3

3° Marktplein

4° Serpentestraat tussen Marktplein en Brugstraat

5° Brugstraat

6° Tirse tussen Markplein en parking.

De maatregel wordt aangeduid met de borden F12a en F12b.

§2 Er worden geordende parkeerplaatsen voorzien:

1° In de Neerstraat en Serpentestraat tussen Brugstraat en Theo Brakelstraat : aangeduid met het bord E9a + onderbord parkeerschijf Type VIIb + waar nodig pijl begin en pijl einde

2° Hoogstraat, Serpentestraat tussen Markplein en Brugstraat : aangeduid met het bord E9a aangevuld met “uitgezonderd op woensdag van 5u tot 14u” + onderbord parkeerschijf Type VIIb + waar nodig “pijl begin” en “pijl einde”

3° Marktplein : in het midden waarbij de parkeerplaatsen worden afgebakend met wegmarkeringen en waarop de letter P + symbool parkeerschijf Type VIIb is aangebracht. Ter hoogte van de kerk, tussen linker en midden deur, wordt een parkeerplaats voorzien voor ceremoniewagens. Deze plaatsen worden aangeduid met het verkeersbord E9a met onderbord type IV “uitgezonderd cerenomiewagens”

§3 Er wordt elke woensdag van 5 tot 14u verboden parkeren en doorgang ingevoerd op het Marktplein. De maatregel wordt aangeduid met het bord E3 met onderbord “woensdag van 5 tot 14u”

§4 Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse :

1° in de Serpentestraat, vanaf het Marktplein tot aan en in de richting van de Theo Brakelstraat

2° in de Brugstraat vanaf de Wielendaalstraat in de richting Serpentestraat

3° in de Wielendaalstraat vanaf de Serpentestraat in de richting van het kruispunt met de Hoogstraat/Kasteelstraat

De maatregelen worden aangeduid met de borden C1 en F19 met onderbord “uitgezonderd fietsers

4° op het Marktplein : vanaf kruispunt Hoogstraat/Neerstraat tot aan en de richting Serpentestraat. Op het plein wordt het verkeer rond de parkeerplaatsen geregeld volgens richting klokwijzers.

De maatregelen worden aangeduid met de borden C1 en F19 met onderbord “uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A” en D1

§5 Er wordt verboden doorgang ingevoerd elke woensdag van 5 tot 14u in de Hoogstraat, Neerstraat tussen Hoogstraat en Vierschaar, Marktplein en Serpentestraat.

TITEL 8 BUURTWEGEN

Artikel 10, §1 De toegangen tot de buurtwegen nummers 36, 60 en 104, worden in beide richtingen verboden voor alle verkeer.

1° buurtweg 36 tussen woning nr 11 Donkerstraat en Bergstraat : verboden doorgang 

2° buurtweg 60 tussen buurtweg nr 36 en Plankouter : verboden doorgang met uitzondering tussen Plankouter en de versmalling weg (begin bos) voor aangelanden, landbouw-en dienstvoertuigen

3° buurtweg nr 15 : verboden doorgang met uitzondering van aangelanden, landbouw-en dienstvoertuigen tussen buurtweg nr 22 en woning nr 12 Kleine Gastenhoek; 

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met het verkeersbord C3 en waar nodig aangevuld met onderbord type IV "aangelanden, landbouw- en dienstvoertuigen" . 

§2 Volgende verkeersmaatregelen inzake beperken gemotoriseerd verkeer op buurtwegen worden genomen:

1° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 17 gelegen te Michelbeke tussen de Berendries en Boterhoek(toegankelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwvoertuigen en aangelanden)
2° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 21 gelegen te Zegelsem tussen Perreveld en Groenstraat te Horebeke (toegankelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwvoertuigen en aangelanden)

3° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 24 gelegen te Zegelsem tussen Rovorst en Boekkouter (toegankelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwvoertuigen en aangelanden)

4° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 10 gelegen te Zegelsem tussen Rovorst en Kanakkendries (toegankelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwvoertuigen en aangelanden)

5° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op Herenhof gelegen te Opbrakel tussen Sint-Liebertusdreef en Leinstraat (toegankelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwvoertuigen en aangelanden)

6° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 12 gelegen te Zegelsem tussen Ijskelderweg en Wolfskerke (toegankelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwvoertuigen en aangelanden)

7° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 37 gelegen te Elst tussen Groot-Kapittel en Dorrebeekstraat (toegankelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwvoertuigen en aangelanden)

8° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg Laaistok gelegen te Opbrakel tussen het kruispunt Steenpaal-Willemsveld en de Ronsesestraat

9° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg Lange Haag (buurtweg nr 60) gelegen te Opbrakel tussen Fransbeke en de Heinestraat

10° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg Hutte gelegen te Opbrakel tussen Hutte en de Ronsesestraat

11° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 12 gelegen te Everbeek tussen Lobe en Trimpont.

12° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg Hofveld gelegen te Opbrakel tussen Ronsesestraat en Boekkouter

13° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 28 Donkweg gelegen te Zegelsem tussen Hauwstraat en Oudenaardsestraat

14° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op Perlinckweg gelegen te Zegelsem

15° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op Okkerbeke gelegen te Opbrakel

16° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg 44 gelegen te Zegelsem tussen Perreveld en Leierwaarde

17° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtwegen 29 en 40 gelegen te Zegelsem tussen Hauwstraat en Leierwaarde

18° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg Ceutericklos gelegen te Michelbeke tussen Kuiterlos en Berendries

19° art. 22 octies uit de wegcode van toepassing op buurtweg Hollebeekstraat tussen Hollebeekstraat huisnr. 77 en Breebijl (grondgebied Lierde)

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden:

1°  het begin van buurtweg 17 wordt aangeduid met het verkeersbord F99c.
2° het einde van buurtweg 17 met het verkeersbord F101c.
3° het begin van buurtweg 21 met het verkeersbord F99c.

4° het einde van buurtweg 21 met het verkeersbord F101c.

5° het begin van buurtweg 24 met het verkeersbord F99c.

6° het einde van buurtweg 24 met verkeersbord F101c.

7° het begin van buurtweg 10 met het verkeersbord F99c.

8° het einde van buurtweg 10 met het verkeersbord F101c.

9° het begin van buurtweg Herenhof tussen Sint-Liebertusdreef en Leinstraat met het verkeersbord F99c.

10° het einde van buurtweg Herenhof tussen Sint-Liebertusdreef en Leinstraat met het verkeersbord F101c.

11° het begin van buurtweg 12 met het verkeersbord F99c.

12° het einde van buurtweg 12 met het verkeersbord F101c.

13° het begin van buurtweg 37 met het verkeersbord F99c.

14° het einde van buurtweg 37 met het verkeersbord F101c.

15° het begin van buurtweg Laaistok gelegen te Opbrakel tussen het kruispunt Steenpaal-Willemsveld en de Ronsesestraat met het verkeersbord F99c.

16° het einde van buurtweg Laaistok gelegen te Opbrakel tussen het kruispunt Steenpaal-Willemsveld en de Ronsesestraat met het verkeersbord F101c.

17° het begin van buurtweg 60 (Lange Haag) te Opbrakel tussen Fransbeke en de Heinestraat met het verkeersbord F99c.

18° het einde van buurtweg 60 (Lange Haag) te Opbrakel tussen Fransbeke en de Heinestraat met het verkeersbord F101c.

19° het begin van buurtweg Hutte gelegen te Opbrakel tussen Hutte en de Ronsesestraat met het verkeersbord F99c.

20° het einde van buurtweg Hutte gelegen te Opbrakel tussen Hutte en de Ronsesestraat met het verkeersbord F101c.

21° het begin van buurtweg 12 gelegen te Everbeek tussen Lobe en Trimpont met het verkeersbord F99c.

22° het einde van buurtweg 12 gelegen te Everbeek tussen Lobe en Trimpont met het verkeersbord F101c.

23° het begin van buurtweg Hofveld gelegen te Opbrakel tussen Ronsesestraat en Boekkouter met het verkeersbord F99c.

24° het einde van buurtweg Hofveld gelegen te Opbrakel tussen Ronsesestraat en Boekkouter met het verkeersbord F101c.

25° het begin van buurtweg 28 Donkweg gelegen te Zegelsem tussen Hauwstraat en Oudenaardsestraat met het verkeersbord F99c.

26° het einde van buurtweg 28 Donkweg gelegen te Zegelsem tussen Hauwstraat en Oudenaardsestraat met het verkeersbord F101c.

27° het begin van Perlinkweg gelegen te Zegelsem tussen Keiweg en Pottenberg met het verkeersbord F99c.

28° het einde van Perlinkweg gelegen te Zegelsem tussen Keiweg en Pottenberg met het verkeersbord F101c.

29° het begin van Okkerbeke gelegen te Opbrakel tussen Lange Haag en Tenbergen met het verkeersbord F99c.

30° het einde van Okkerbeke gelegen te Opbrakel tussen Lange Haag en Tenbergen met het verkeersbord F101c.

31° het begin van buurtweg 44 gelegen te Zegelsem tussen Perreveld en Leierwaarde met het verkeersbord F99c.

32° het einde van buurtweg 44 gelegen te Zegelsem tussen Perreveld en Leierwaarde met het verkeersbord F101c.

33° het begin van buurtwegen 29 en 40 gelegen te Zegelsem tussen Leierwaarde en Hauwstraat met het verkeersbord F99c.

34° het begin van buurtwegen 29 en 40 gelegen te Zegelsem tussen Leierwaarde en Hauwstraat met het verkeersbord F101c.

35° het begin van Ceutericklos gelegen te Michelbeke tussen Kuiterlos en Boterhoek met het verkeersbord F99c.

36° het einde van Ceutericklos gelegen te Michelbeke tussen Kuiterlos en Boterhoek met het verkeersbord F101c.

37° het begin van Hollebeekstraat gelegen te Parike tussen Hollebeekstraat 77 en Breebijl (gemeente Lierde) met het verkeersbord F99c.

38° het einde van Hollebeekstraat gelegen te Parike tussen Hollebeekstraat 77 en Breebijl (gemeente Lierde) met het verkeersbord F101c.

TITEL 9 TRACTORSLUIS

Artikel 11.

§1 Op volgende locaties is een tractorsluis aangebracht:

1° Molenhoekstraat tussen Moriaanstraat en Molenhoekstraat: art. 22 octies uit de wegcode

2° Hollebeekstraat tussen Hollebeekstraat en Breebijl (gemeente Lierde): art. 22 octies uit de wegcode

3° Kleistraat tussen Kleibergstraat en Langakkerstraat: art. 22 octies uit de wegcode

4° Driestenbroekestraat tussen Vunkstraat en Evensveldstraat: art. 22 octies uit de wegcode

§2 Deze maatregel zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden: 

1° het begin van deze wegen wordt aangeduid met het verkeersbord F99c.

2° het einde met het verkeersbord F101c.

3° de tractorsluis dient langs beide kanten aangekondigd worden door middel van het gevaarsbord A51 met onderborden

TITEL 10 VRIJSTELLING VOOR HET PARKEREN VAN BEPAALDE DEELAUTO'S IN DE BLAUWE ZONES

Artikel 12 De gemeente Brakel verleent een vrijstelling voor het parkeren in een blauwe zone van deelauto's van erkende autdeelorganisaties door afgifte van een (digitale) gemeentelijke parkeerkaart 'autodelen' onder volgende voorwaarde en modaliteiten: 

        1° Er wordt 1 kaart per auto en nummerplaat toegestaan

2° Een kaart is geldig voor een periode van 1 jaar

3° Voorbehouden plaatsen autodelen : Enkel geregistreerde voertuigen van door gemeente Brakel erkende autodeelorganisaties met eigen vloot die werken met vaste standplaatsen kunnen zonder beperking van de parkeertijd gebruik maken van voorbehouden parkeerplaatsen, te herkennen aan het verkeersbord E9a of E9b met onderbord 'autodelen'.

TITEL 11: WEGMARKERINGEN MET VERPLICHTEND KARAKTER

Artikel 13: 

§1 Zebrapaden

1° deelgemeente Nederbrakel:

       a) Neerstraat thv huisnr. 97

       b) Neerstraat thv huisnr. 75

       c) Neerstraat thv huisnr. 31

       d) Hoogstraat thv huisnr. 19

       e) Kasteelstraat thv huisnr. 4

       f) Kasteelstraat thv huisnr. 30

       g) Kasteelstraat thv huisnr. 42

       h) Kasteelstraat thv huisnr. 50

       i) Kasteelstraat thv huisnr. 60

       j) Kasteelstaat thv huisnr. 96

       k) Rondplein thv huisnr. 7

       l) Rondplein thv huisnr.  8

       m) Geraadsbergsestraat thv huisnr. 2 

       n) Geraadsbergsestraat thv huisnr. 20

       o) Stationsplein thv huisnr. 7

       p) Stationsplein thv huisnr. 14

       q) Spoorwegstraat thv huisnr. 2

       r) Rondweg thv Tenbossestraat nr. 2

       s) Stationsstraat thv huisnr. 1

       t) Wielendaalstraat thv huisnr. 3

       u) Wielendaalstraat thv huisnr. 62

       v) Meerbeekstraat thv huisnr. 2

       w) Kerkhofstraat thv huisnr. 2

       x) Driehoekstraat thv huisnr. 8

       y) Driehoekstraat thv huisnr. 42

       z) Driehoekstraat thv huisnr. 42a

       aa) Tirse thv huisnr. 5

       ab) Watermolenstraat thv huisnr. 36

       ac) Neerstraat thv huisnr. 48

2° deelgemeente Opbrakel

       a) St. Martensstraat thv huisnr. 3

       b) St. Martensstraat thv huisnr. 7

       c) Opbrakelsestraat thv huisnr. 127

       d) Ronsesestraat thv huisnr. 128

3° deelgemeente Zegelsem

       a) Teirlinckstraat thv huisnr. 22

4° deelgemeente Elst

       a) Terwalle thv huisnr. 24

       b) St. Apolloniastraat thv huisnr. 1

       c) St. Apolloniastraat thv huisnr. 11

       d) St. Apolloniaplein thv huisnr. 2

       e) St. Apolloniastraat thv huisnr. 22

       f) Lepelstraat thv huisnr. 78

       g) Lepelstraat thv huisrn. 82

5° deelgemeente Michelbeke

       a) G. Gezellestraat thv huisnr. 1

       b) G. Gezellestraat thv huisnr. 10

       c) G. Gezellestraat thv huisnr. 15

       d) St.-Sebastiaansplein thv huisnr. 1

       e) Groenstraat thv huisnr. 18

f) Groenstraat thv huisnr. 34

6° deelgemeente Parike

       a) Steenweg thv huisnr. 72

7° deelgemeente Everbeek-Boven

       a) Muiterij thv huisnr. 4

       b) Muiterij thv huisnr. 12

8° deelgemeente Everbeek-Beneden

       a) Everbeekplaats thv huisnr. 11

       b) Everbeekplaats thv huisnr. 14

§ 2 Oversteekplaatsen voor fietsers en tweewielige bromfietsen

1° deelgemeente Nederbrakel

a) Stationsplein thv huisnr. 15

b) Rondweg thv Warande nr. 1

c) Rondweg thv Warende nr. 2

d) Rondweg thv Parkweg

e) Brusselsestraat thv huisnr. 49

f) Geraardsbergsestraat thv huisnr. 43

g) Geraardsbergsestraat thv huisnr. 34

h) Geraardsbergsestraat thv huisnr. 31

i) Geraardsbergsestraat thv huisnr. 147

j) Tenbossestraat thv huisnr. 2

2° deelgemeente Michelbeke

a) Groenstraat thv huisnr. 25

3° deelgemeente Elst

a) Oudenaardsestraat thv huisnr. 7

b) Oudenaardsestraat thv huisnr. 7 (overzijde)

c) Oudenaardsestraat thv huisnr. 11

4° deelgemeente Opbrakel

a) Ronsesestraat thv huisnr. 158

b) Ronsesestraat thv huisnr. 279 

§ 3 Witte markeringen bakenen op de hierna vermelde plaatsen de parkeerzones af:

1° deelgemeente Nederbrakel

a) Hoogstraat
b) Stationsplein
c) Kasteelstraat
d) Spoorwegstraat
e) St.-Pieterswijk
f) Neerstraat
g) Watermolenstraat
h) Beekstraat
i) Brusselsestraat
j) Gauwstraat
k) Vierschaar
l) Dam
m) Meerbeekstraat
n) Wielendaalstraat
o) Serpentestraat
p) Theo Brakelstraat
q) Marktplein
r) Tirse
s) Kerkhofstraat
t) Kruisstraat

2° deelgemeente Parike

a) Hollebeekstraat
b) Steenweg

3° deelgemeente Opbrakel

a) St. Martensstraat
b) Leinstraat

4° deelgemeente Zegelsem

a) Perreveld
b) Teirlinckstraat

5° deelgemeente Elst

a) Lepelstraat
b) St. Apolloniaplein
c) St. Apolloniastraat

6° deelgemeente Everbeek-Beneden

a) Reepstraat

7° deelgemeente Everbeek-Boven

a) Muiterij
b) Manitobastraat

8° deelgemeente Michelbeke

a) Pontweg
b) Ruiterij
c) St. Sebastiaansplein
d) Guido Gezellestraat
e) Riedeplein
f) Kammeland
g) Hovendaal

§ 4 Stopstrepen op volgende kruispunten

1° deelgemeente Nederbrakel

a) Oude Blekerijstraat met Brusselsestraat
b) Kokerbergstraat met Brusselsestraat
c) Watermolenstraat met Brusselsestraat
d) Gauwstraat met Rondweg
e) Warande met Rondweg 
f) Industrielaan
g) Haeyershoek met Kleibergstraat
h) Meerbeekstraat met Kleibergstraat
i) Driestenbroekestraat met Geraardsbergsestraat
j) Termergelstraat met Geraardsbergsestraat
k) Stationsstraat met Kasteelstraat

2° deelgemeente Zegelsem

a) Gentsestraat met Oudenaardsestraat
b) Teirlinckstraat met Oudenaardsestraat

3° deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove

a) Berendries met Kasteeldreef
b) Heyveld met Brusselsestraat

4° deelgemeente Parike

a) Hollebeekstraat met Steenweg
b) Koestraat met Steenweg
c) Brouwierstraat met Steenweg
d) Molenstraat met Steenweg

5° deelgemeente Opbrakel

a) Maaistraat met Ronsesestraat

§ 5 Witte driehoeken (haaientanden) op volgende kruispunten

1° deelgemeente Nederbrakel

a) Brusselsestraat met Rondweg
b) Parkweg met Rondweg
c) Hoge Zavel met Rondweg
d) Geraardsbergsestraat met Rondweg
e) Industrielaan met Geraardsbergsestraat
f) Spoorwegstraat met Geraardsbergsestraat
g) Abeelpad met Herreweg 
h) Leizemooie met Herreweg
i) Oorloge met Kleibergstraat
j) Romeinseweg met Kleibergstraat 
k) Kleistraat met Kleibergstraat 
l) Molenhoekstraat met Moriaanstraat
m) Molenhoekstraat met Moriaanstraat
n) Driehoekstraat met Watermolenstraat
o) Herman De Coenestraat met Watermolenstraat
p) Watermolenstraat met Beekstraat
q) Beekstraat met Brusselsestraat
r) Vunkstraat met Geraardsbergsestraat
s) Olifantstraat met Geraardsbergsestraat
t) Wijnstraat met Geraardsbergsestraat 
u) Langenbroekweg met Geraardsbergsestraat
v) Opbrakelsestraat met Ronsesestraat
w) Ekeveldstraat met Ronsesestraat
x) Parkweg met Wijmeersstraat

2° deelgemeente Elst

a) Gentsestraat met Kleibergstraat
b) Hauwstraat met Oudenaardsestraat
c) Kluisweg met Oudenaardsestraat
d) Loofweg met Oudenaardsestraat
e) Gentsestraat met Gentsestraat
f) Smisstraat met Gentsestraat
g) Rosbos met Gentsestraat
h) Kleine Gastenhoek met Gentsestraat
i) Pottenberg met Gentsestraat
j) Lepelstraat met Gentsestraat
k) Boekelstraat met Gentsestraat
l) Molenkouterstraat met Gentsestraat
m) Vissegem met Gentsestraat
n) Blomveld met Gentsestraat
o) Heuvelgem met Gentsestraat

3° deelgemeente Zegelsem

a) Donkweg met Oudenaardsestraat
b) Leierwaarde met Oudenaardsestraat
c) Perreveld met Oudenaardsestraat
d) St. Ursmarsstraat met Oudenaardsestraat

4° deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove

a) Kapittel met Kasteeldreef
b) Elverenberg met Kasteeldreef
c) Kraaiestee met Molenberg
d) Bieststraat met Molenberg
e) Zwalmbeekweg met Molenberg
f) Neerhofstraat met Molenberg

5° deelgemeente Parike

a) Zesdagwandweg met Steenweg
b) Pachtweg met Steenweg
c) Fayte met Steenweg
d) Paperendaalwijk met Steenweg
e) Matrouwstraat met Steenweg
f) Rameiveld met Steenweg

6° deelgemeente Opbrakel

a) St. Martensstraat met Ronsesestraat
b) Riebeke met Ronsesestraat
c) Herenhof met Ronsesestraat
d) Kimpestraat met Ronsesestraat
e) Landuitweg met Ronsesestraat
f) Hutte met Ronsesestraat
g) Pieter Hoelmanstraat

TITEL 12: AANWIJZINGSBORDEN VOOR BEDRIJVEN, OVERNACHTINGSGELEGENHEDEN EN RESTAURANTS

Artikel 14: Algemene bepalingen

1° De plaatsing van aanwijzingsborden voor bedrijven (F33a en F34a), overnachtingsgelegenheden (F37) en restaurants (F37) op de openbare weg is onderworpen aan een voorafgaande en schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

2° De vergunning vervalt van rechtswege indien er gedurende 6 maanden geen gebruik van werd gemaakt.

3° De vergunning kan afhankelijk gesteld worden van het advies van de wegbeheerder.

Artikel 15: De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen en vermeldt:

1° De ligging van het bedrijf, de overnachtingsgelegenheid of het restaurant;
2° Voor bedrijven: de mate waarin het bedrijf veel verkeer genereert;
3° Maximaal 2 bewegwijzerde routes.

Artikel 16: Buiten de industrieparken komen enkel producerende bedrijven met een grote logistieke verkeersstroom in aanmerking voor de plaatsing van aanwijzingsborden.

Artikel 17: Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning op basis van noodzakelijkheid.

Artikel 18: De aanwijzingsborden zijn naar model, materiaal, gegevens, plaats en aantal in overeenstemming te zijn met het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
en het ministerieel besluit van 1 februari 1991 betreffende signalisatie van de plaatsen en instellingen van algemeen belang of van toeristische aard.

Artikel 19: Voor de toepassing van voorgaand artikel geldt als definitie van een weg van doorgaand verkeer: elke weg die in het gemeentelijk mobiliteitsplan werd aangeduid als primaire weg, secundaire weg of lokale weg type I en II.

Artikel 20:

1° Alleenstaande bedrijven buiten de bebouwde kom, belangrijke industrieparken en commerciële centra kunnen met het bord F33a bewegwijzerd worden op voorwaarde dat:

a) ze veel verkeer met zich meebrengen;
b) de bewegwijzering noodzakelijk is om de meest geschikte reisroute aan te duiden.
Buiten de industrieparken komen enkel producerende bedrijven met een grote logistieke verkeersstroom in aanmerking.
De bewegwijzering mag:
1. maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf een autosnelweg of een belangrijke weg van doorgaand verkeer;
2. maximum een afstand van 5 kilometer omvatten;
3. uitgezonderd de alleenstaande bedrijven, geen namen van bedrijven of winkels vermelden.

2° Alleenstaande bedrijven binnen de bebouwde kom, industrieparken en commerciële centra van minder belang kunnen met het bord F34a bewegwijzerd worden op voorwaarde dat:

a) de bewegwijzering noodzakelijk is om de meest geschikte reisroute aan te duiden.
Buiten de industrieparken komen enkel producerende bedrijven met een grote logistieke verkeersstroom in aanmerking.
De bewegwijzering mag:
1. maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf een weg van doorgaand verkeer;
2. maximum een afstand van 2 kilometer omvatten;
3. binnen de industrieparken of commerciële centra de naam van bedrijven en winkels bevatten, en binnen de bebouwde kom de naam van alleenstaande bedrijven bevatten.

3° Overnachtingsgelegenheden kunnen met een bord F37 bewegwijzerd worden.

De bewegwijzering mag maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf de dichtsbijzijnde weg van doorgaand verkeer.

4° Restaurants kunnen met het bord F37 bewegwijzerd worden op voorwaarde dat ze buiten de bebouwde kom gelegen zijn.

De bewegwijzering mag maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf de dichtsbijzijnde weg van doorgaand verkeer.

Artikel 21:

De vergunninghouder staat in voor:

1° De betaling van de aanwijzingsborden, ook bij vervanging;

2° Het onderhoud van de aanwijzingsborden.

De gemeente staat in voor:

1° De levering en plaatsing van de aanwijzingsborden en de paal;

2° De plaatsing, vervanging en wegname van de aanwijzingsborden.

Artikel 22: Indien de aanwijzingsborden zich niet meer in behoorlijke staat bevinden, stuurt de burgemeester een aanmaning tot onderhoud of herstel van de aanwijzingsborden. Indien binnen de 30 kalenderdagen geen gevolg wordt gegeven aan de aanmaning worden de aanwijzingsborden ambtshalve weggenomen en vernietigd.

Artikel 23: De vergunninghouder die zijn bedrijvigheid stopt dient, neemt de aanwijzingsborden weg. Indien binnen de 30 kalenderdagen na het staken van de bedrijvigheid de aanwijzingsborden niet werden weggenomen worden de aanwijzingsborden ambtshalve weggenomen en vernietigd.

Artikel 24: Aanwijzingsborden die zonder vergunning werden geplaatst worden ambtshalve weggenomen en vernietigd.

TITEL 13: VERHOOGDE INRICHTINGEN EN WEGVERSMALLINGEN

Artikel 25.

§ 1 Op de hierna vermelde gemeentewegen zijn wegversmallingen aangebracht en aangeduid door de verkeersborden B19 en B21:

1) Deelgemeente Elst

a) Lepelstraat 

2) Deelgemeente Everbeek-Beneden

a) Klaaie

3) Deelgemeente Everbeek-Boven

a) Steenberg

4) Deelgemeente Michelbeke

a) Lepelstraat

§ 2 Op de hierna vermelde gemeentewegen zijn verhoogde inrichtingen aangebracht en aangeduid door de verkeersborden A14 en F87

1) Deelgemeente Nederbrakel

a) Driehoekstraat

b) Neerstraat

2) Deelgemeente Elst

a) Terwalle

§ 3 Op de hierna vermelde gemeentewegen zijn rotondes aangebracht en aangeduid door de verkeersborden B1, D1d, D5 en dwarsstrepen gevormd door omgekeerde driehoeken

1) Deelgemeente Everbeek-Boven

a) Priemstraat / Klaaie

2) Deelgemeente Elst

a) Lepelstraat / St. Apolloniastraat

3) Deelgemeente Nederbrakel

a) Lindeplein

TITEL 14: INWERKINGTREDING, BEKENDMAKING EN OVERGANGSBEPALINGEN 

Inwerkingtreding

Artikel 26: Dit algemeen aanvullend verkeersreglement treedt in werking op 5 maart 2023.

Overgangsbepalingen

Artikel 27: Onderstaande aanvullende verkeersreglementen worden opgeheven op 5 maart 2023.

1° Besluit Gemeenteraad dd. 30 januari 2023 betreffende "Mobiliteit. Algemeen aanvullend verkeersreglement." 

Bekendmaking

Artikel 28: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt:

1° aan de bestendige deputatie van de provincieraad

2° aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank

3° aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig de relevante bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur (titel 7: Het bestuurlijk toezicht).