Terug
Gepubliceerd op 24/01/2024

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 22/01/2024 - 17:00

Gemeente- en OCMW personeel. Geïntegreerd organogram gemeente-ocmw. Aanpassing 2024/1. Definitieve goedkeuring.

Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
regelgeving en bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur, artikel 2, artikel 161.

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het KB van 28/9/1984 tot uitvoering van voornoemde wet.

Het besluit van de gemeenteraad dd. 30/9/2019 betreffende de delegatie van bevoegdheden inzake o.a. personeelsformatie, organogram, reglementen en dadingen.

Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel.

feiten, context en argumentatie

De aanpassing van de personeelsformatie 2024/1 en het daarbijhorende geïntegreerde organogram 2024/1 .

De aanpassing van de personeelsformatie kreeg gunstig advies op het overlegcomité met de vakbonden op 15 januari 2024. Deze aanpassing van het organogram is een gevolg van de aanpassing van de personeelsformatie.

Publieke stemming
Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Bianca De Staercke, Jurgen De Mets
Voorstanders: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Enig artikel: Het geïntegreerd organogram (aanpassing 2024/1) wordt definitief goedgekeurd.