Terug
Gepubliceerd op 24/01/2024

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 22/01/2024 - 17:00

Gemeente- en OCMW personeel. Geïntegreerde functiebeschrijvingen. Aanpassing 2024/1. Definitieve goedkeuring.

Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur
regelgeving en bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 2.

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het besluit dd. 30 september 2019 op naam van de gemeenteraad betreffende "Personeel. Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram, reglementen personeelsaangelegenheden en dadingen met personeelsleden aan het college."

Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel, artikel 7 (functiebeschrijving) en 11 (aanvullende voorwaarden).

feiten, context en argumentatie

Aanpassingen aan de geïntegreerde functiebeschrijvingen werden uitgewerkt.

Publieke stemming
Aanwezig: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Bianca De Staercke, Jurgen De Mets
Voorstanders: Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Enig artikel: De geïntegreerde functiebeschrijvingen (aanpassing 2024/1) voor het personeel wordt definitief goedgekeurd; zoals opgenomen in bijlage.